Få hjälp med dina ärenden. Vad som helst, när du vill.

Allmänna Villkor:

Allmänt om DoMyTask.se och definitioner Domytask.se är en tjänst som kopplar ihop personer som vill ha hjälp med olika uppdrag/ärenden med personer som vill hjälpa till att utföra uppdrag. Vänligen läs noga igenom våra allmänna villkor och regler nedan innan du använder dig av vår tjänst. Genom att logga in på eller använda tjänsten på Domytask.se accepterar du våra allmänna villkor och att även i övrigt följa våra förhållningsregler och anvisningar. Om du inte vill följa dessa villkor och regler kan du tyvärr vare sig köpa eller sälja uppdrag via Domytask.se. Observera att du måste vara över 18 år för att använda tjänsten.
De personer som lägger ut en uppdragsförfrågan kallas nedan ”Uppdragsgivare”. De personer som erbjuder sig hjälpa till med ett uppdrag kallas nedan "Utförare". Allmänna Regler Följande villkor och regler gäller för användandet av tjänsten som erbjuds på Domytask.se:

 • Domytask.se erbjuder en kommunikationsplattform för uppdrag. Domytask.se är inte någon arbetsförmedling och kan således inte fungera som arbetsgivare åt en Utförare.
 • Betalning av uppdrag görs av Uppdragsgivarna elektroniskt med kreditkortsbetalning. När ett uppdrag är utfört och klarmarkerat kommer det avtalade priset för uppdraget dras från det kreditkort som Uppdragsgivaren registrerat på Domytask.se. Från det avtalade priset för uppdraget kommer Domytask.se dra av 20 % i provision som ersättning för Domytask.se:s förmedling av uppdraget samt transaktionsavgifter och moms. Resterande del av det avtalade priset överförs till Utföraren. Uppdragsgivaren förbinder sig att ha erforderliga medel för betalning av det avtalade priset för uppdraget och Domytask.se:s provision tillgängliga på det hos Domytask.se registrerade kreditkortet.
 • Domytask.se har intjänat sin provision när Uppdragsgivaren accepterat en offert från en Utförare. Om Uppdragsgivaren stoppar betalning av utfört uppdrag, skall Domytask.se likväl erhålla sin provision, oavsett skälet till att Uppdragsgivaren inte betalar Utföraren. Domytask.se:s provision dras då från det registrerade kontokortet vid den tidpunkt som betalningen för uppdraget skulle skett.
 • Domytask.se tar varken del av eller övervakar interaktionen mellan Uppdragsgivare och Utförare vad avser utförandet av själva uppdraget. Domytask.se har inget ansvar för eller kontroll över kvaliteten, timing, försening, misslyckade att leverera eller utföra uppdraget eller någon annan aspekt av upphandlingen och utförandet av uppdraget.
 • Eftersom Domytask.se endast förmedlar uppdrag och inte är involverad i den direkta kontakten mellan Uppdragsgivare och Utförare, måste eventuella reklamationer, tvister och meningsskiljaktigheter som uppstår lösas direkt mellan parterna. Domytask.se har inget ansvar för och inga krav kan riktas mot Domytask.se pga. förseningar, reklamationer, tvister och meningsskiljaktigheter mellan Uppdragsgivare och Utförare.
 • Domytask.se ansvarar inte för och inga krav kan riktas mot Domytask.se om skada uppstått i samband med ett uppdrag. Sådana krav skall riktas direkt mot skadevållaren.
 • Uppdrag som är påbörjade kan ej avbrytas utan att pengarna betalas ut till Utföraren. Uppdraget kan endast avbokas en viss tid innan det ska påbörjas.
 • Domytask.se erbjuder olika funktioner och tjänster varav en del är gratis och andra tillhandahålls mot provision eller avgifter. Domytask.se kan komma att ändra sina priser och provisionssatser, och förbehåller sig rätten att i framtiden börja ta betalt för tjänster som idag är kostnadsfria.
 • Domytask.se kan inte hållas ansvarig för avbrott eller driftsstopp på Domytask.se då tjänsten störs eller ligger nere. Eventuella konsekvenser och kostnader för störning och avbrott får Uppdragsgivare och Utförare stå för och ta i beräkning.
 • Uppdragsgivaren får inte kontakta annan i ärenden med spam-liknande innehåll. Med spam-liknande innehåll avses sådant som uppenbart kan betraktas som icke relevant för ändamålet. Det är inte heller tillåtet att marknadsföra andra Internettjänster, företag, sajter eller produkter, eller att samla in namn och e-mailadresser utan Uppdragsgivarens skriftliga godkännande.
 • Uppdragsgivare och Utförare måste följa svensk lag när de använder Domytask.se. Det innebär bl.a. att spridande av copyrightskyddat material inte är tillåtet samt att andra olagliga handlingar som t.ex. hets mot folkgrupp, trakasserier och mobbning kan komma att leda till polisanmälan.
 • Uppdrag och uppdragsbeskrivningar som innehåller olagligheter eller på annat sätt kan verka oetiska eller stötande är ej tillåtna. Inte heller är det tillåtet att länka till andra sidor på Internet med sådant innehåll.
 • Alla försök till datorintrång kommer att polisanmälas. Det är t.ex. inte tillåtet att ladda upp bilder eller filer som innehåller virus eller annan kod som kan orsaka skada på webbplatsen eller för annan besökare.
 • Överträdelse mot Domytask.se:s villkor kan leda till avstängning från Domytask.se och i vissa fall även till polisanmälan. Domytask.se förbehåller sig rätten att avgöra när en Uppdragsgivare bryter mot reglerna på Domytask.se samt att stoppa eller ta bort sådan information från Domytask.se.
 • Domytask.se kan när som helst avsluta ett konto.
 • Uppdragsgivaren och Utföraren är personligen ansvariga för uppdragets innehåll, dess riktighet, utförandet av erbjudna tjänster och betalning för tjänsterna. Uppdragsgivare/Utförare är skyldiga att ersätta skada som förorsakas Domytask.se genom överträdelser av dessa villkor eller på annat sätt förfarit vårdslöst. •
 • Det är upp till Uppdragsgivaren att komma överens med Utföraren om villkoren för köp eller utförande av ett uppdrag. Domytask.se tar inget ansvar för avtalet mellan användarna i fråga. Däremot gör Domytask.se sitt bästa för att underlätta för användarna.
 • Utföraren är en uppdragstagare och äger inte rätt att i något avseende företräda Domytask.se eller att företa rättshandlingar i Domytask.se:s namn. Således ska Domytask.se:s service inte i något avseende tolkas som att ett anställnings- eller uppdragsförhållande avseende uppdragets utförande etablerats mellan Domytask.se och Utföraren. Uppdragsgivaren kan därmed inte kräva ersättning av Domytask.se gällande uppdragets utförande.
 • Uppdragsgivare och Utförare förbinder sig att betala och ta emot betalning för tjänster som förmedlats via Domytask.se på Domytask.se:s webbsida. Om betalning sker kontant eller på något annat sätt utanför Domytask.se:s webbsida på sådant sätt att Domytask.se inte kan erhålla sin provisionsbetalning erhåller Domytask.se rätten att stänga av både Uppdragsgivare och Utförare från vidare användning av tjänsten och kräva ut provisionen direkt av endera eller båda parterna solidariskt.
 • Reglerna på denna sida uppdateras löpande och kan därför förändras med tiden. Det ligger på användare av denna tjänsts (både Uppdragsgivare och Utförare) ansvar att hålla sig uppdaterad på de regeländringar som eventuellt kan ske.
Cookies enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor.
Vi vill härmed informera dig om att vi använder cookies på Domytask.se. En cookie är en textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies, s k sessions cookies, lagras endast temporärt under den tid du är inne och surfar på en sida.

Du kan stänga av möjligheten för oss att spara cookies på din dator via din webbläsares inställningar. Om du väljer att stänga av cookie funktionaliteten kan vissa funktioner på Domytask.se upphöra att fungera korrekt. Genom att godkänna dessa allmänna villkor godkänner du även att cookies från Domytask.se sätts på din dator.
Personuppgifter Vid användande av vår tjänst på Domytask.se anger du frivilligt dina personuppgifter. Samtliga personuppgifter som tillhandahålls behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). De personuppgifter som angetts används i syfte att tillhandahålla och administrera ditt medlemskap, kontrollera den information som du angett samt för att uppfylla och upprätthålla skyldigheter enligt Domytask.se:s allmänna villkor. Du har alltid möjlighet att kontrollera och ändra de personuppgifter du angett.